Chính sách bảo mật

31-03-2017


Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Thu thập thông tin cá nhân
AnnaNina không bán thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. 

Khi quý khách đăng ký tài khoản tại website annanina.vn hoặc tại cửa hàng offline, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: 
      • Tên
      • Số điện thoại di động
      • Địa chỉ email
      • Địa chỉ giao hàng
      • Ngày sinh
      • Ngày dự sinh

Bảo mật thông tin 

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: 

      - Xử lý đơn đặt hàng online.
      - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
      - Giao hàng cho Qúy khách đã mua tại annanina.vn
      - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
      - Thông tin khuyến mãi của online và offline của Anna Nina
      - Thông báo các chế độ của dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi có thể, được chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Cập nhật thông tin cá nhân
Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web annanina.vn 

 

 

 

Thời Trang Bầu Anna Nina
www.annanina.vn
Fanpage Mẹ Bầu Thời Trang
Hotline: 0903.97.97.31
------------------------
 
Các nội dung liên quan